Xunta de Galicia Rede de Bibliotecas de Galicia Arquivo da Emigración Galega Turgalicia Galicia Aberta

Biblioteca

O Centro Galego de Lisboa dispón de unha Biblioteca con mais de 9.000 exemplares, entre libros, audios e audiovisuais, alén das Publicacións periódicas.

Axenda cultural

Actividades do Centro Galego de Lisboa

cultura galega no Centro de Lisboa

A Xuventude de Galicia

A Xuventude de Galicia adicouse durante os seus cen anos de existencia, a divulgar a cultura, a historia, os costumes e a gastronomia de Galicia e de España.

Coro da Xuventude de Galicia

O Coro da Xuventude de Galicia comezou a renacer, alá polo ano 2003, cando un grupo de socios, especialmente de orixe galega, tivo a idea de reunirse informalmente, tódalas semanas, para relembrar cancións galegas tradicionais e tamén outras que os coros soen interpretar. Desta inciativa logo xurdiu, neste grupo, a idea de recuperar a prestixiada tradición coral doutros tempos, que os nosos devanceiros nos legaron e que non podemos ignorar.

Coral Xuventude de Galicia

Desde o início de 2004 e grazas á axuda de un dos nosos socios, o Coro é dirixido pola maestrina Dª. Ana Luisa Cardoso, unha profesional de elevada competencia e con moita experiencia no eido da música coral, pois do seu longo curriculo hai que destacar a súa permanente participación como soprano no Coro do Teatro Nacional de São Carlos.


Ademais, a súa excepcional sensibilidade musical fixo que ela axiña establecese unha simbiose total coa alma galega, que está na esencia da maioria das pezas do repertorio do Coro. É este tamén un grande mérito seu, que todos con moito agrado lle recoñecemos.

É con unha paciente e persistente preparación, proporcionada por esta maestrina, que o Coro comeza, progresivamente, a ter un compromiso de maior seriedade, participando en varios eventos tradicionais na nosa Casa, como a Festa de Reis e o Dia de Santiago.

Finalmente, neste ano de 2008, ocorreu un novo pulo cualitativo:
o noso Coro comezou a actuar fora da nosa Casa.


Ti que es socio, xúntate a nós e participa nestas e noutras alegrias.
Ven connosco a esta túa casa e xúntate a noso Grupo Coral.