Imaxes do Centro

Fachada do Centro Galego de Lisboa

Xardim do Centro Galego de Lisboa

Entrada principal do Centro

Biblioteca do Centro

Mais de 9.000 exemplares, entre libros, audios e audiovisuais, alén das Publicacións periódicas.

Espazos

A continuación presentamos os espacios cós que contamos e que disponibilizamos para diferentes eventos sociais e recreativos.