Noticias de Galicia

Noticias de España

Noticias do mundo

Lembranzas do Centenario da Xuventude de Galicia

Á venda na secretaria do Centro Galego

Libros á venda na Secretaría

Biblioteca

Situada no primeiro piso do Centro, intégrase dentro dos servicios que éste ofrece con diversa documentación en galego ou sobre Galicia, en galego e tamén algo en castelán e portugués.

Noticias


Setembro 2014


Miranda presenta o Plan Integral de Emigración 2014-2016, dotado con máis de 25 millóns de euros, ante o Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior.

[ + info ]