...

Xunta de Galicia Rede de Bibliotecas de Galicia Arquivo da Emigración Galega Turgalicia Galicia Aberta

Programa 2019

Programa 2018

Programa 2017

Programa 2016

Programa 2015

Programa 2014

Programa 2013

Programa 2012

Programa 2011

Programa 2010

Programa 2009

Programa 2008

Agenda cultural do Instituto Cervantes de Lisboa

Cultura galega no Centro de Lisboa

Restaurante Galego

Reservas: 21 882 13 92

Biblioteca do Centro

Mais de 9.000 exemplares, entre libros, audios e audiovisuais, alén das Publicacións periódicas.
Programa de actividades Fevereiro

Venres, 11 de outubro | 20:00 h

Tuna de Derecho de Valladolid

Tuna de Derecho de Valladolid

[GAL]
Con motivo de visita a Lisboa da TUNA DE DEREITO DE VALLADOLID - España, mañá venres 11 de outubro, pasará pola Xuventude de Galicia – Centro Galego de Lisboa e nos brindará cunha actuación com inicio as 20:00 h.
Mais informacións: Secretaria do Centro, polo Telf.: 218853680 ou polo geral@juventudedagaliza.com

[ESP]
Con motivo de visita a Lisboa de la TUNA DE DERECHO DE VALLADOLID - España, mañana viernes 11 de outubro, pasará por la Xuventude de Galicia – Centro Galego de Lisboa y nos brindará com una actuación a las 20:00 h.
Más informaciones: Secretaria del Centro, por Telf.: 218853680 o por geral@juventudedagaliza.com

[POR]
Com motivo de visita a Lisboa da TUNA DE DEREITO DE VALLADOLID - Espanha, amanhã, Sexta-feira 11 de Outubro, passará pela Xuventude de Galicia – Centro Galego de Lisboa onde nos oferecerá uma actuação às 20:00 h.
Mais informações: Secretaria do Centro, pelo Telf.: 218853680 ou pelo geral@juventudedagaliza.com


Venres, 11 de outubro | 17:00 h

Leitura de poemas

Poemas Raquel Marinho

[GAL]
Raquel Marinho lé poemas da “Telhados de Vidro”

Mais informacións: Secretaria do Centro, polo Telf.: 218853680 ou polo geral@juventudedagaliza.com

[ESP]
Raquel Marinho lee poemas de “Telhados de Vidro”

Más informaciones: Secretaria del Centro, por Telf.: 218853680 o por geral@juventudedagaliza.com

[POR]
Raquel Marinho lê poemas da “Telhados de Vidro”

Mais informações: Secretaria do Centro, pelo Telf.: 218853680 ou pelo geral@juventudedagaliza.com

 


Venres, 7 de outubro – 18:30 h

Curso de Artes Visuais "As Artes da Arte"

As Artes da Arte

[GAL]
Biblioteca Manuel Boullosa

A Historia da Humanidade atopase reflexada na arte que esa mesma Humanidade nos seus varios estadios e contextos tem practicado.
Inicio a 11 de outubro e final a 2 de xuño de 2020

Mais informacións: Secretaria do Centro, polo Telf.: 218853680 ou polo geral@juventudedagaliza.com

[ESP]
Biblioteca Manuel Boullosa

La História de la Humanidad se encontra reflejada en el arte que esa misma Humanidad, en sus varios estadios y contextos, ha practicado.
Se inicia a 11 de Octubre y finaliza a 26 de Julio de 2020

Más informaciones: Secretaria del Centro, por Telf.: 218853680 o por geral@juventudedagaliza.com

[POR]
Biblioteca Manuel Boullosa

A História da Humanidade encontra-se reflectida na arte que essa mesma Humanidade, nos seus vários estádios econtextos, tem praticado.

Início a 11 de Outubro e final a 26 de Junho de 2020

Mais informações: Secretaria do Centro, pelo Telf.: 218853680 ou pelo geral@juventudedagaliza.com


Venres, 7 de outubro – 18:30 h

Curso de Artes Visuais "Imagens com ideias dentro"

Imagens com ideias dentro

[GAL]
Biblioteca Manuel Boullosa

Proponse fomentar un estudio integrado sobre as imaxes que se van producindo, con recurso ao recorrido da Historia da Arte.
Inicio a 7 de outubro e final a 29 de xuño de 2020

Mais informacións: Secretaria do Centro, polo Telf.: 218853680 ou polo geral@juventudedagaliza.com

[ESP]
Biblioteca Manuel Boullosa

Se propone fomentar un estudio integrado sobre las imágenes que se van produciendo, con recurso al recorrido de la Historia da Arte.

Se inicia a 7 de Octubre y finaliza a 29 de Julio de 2020

Más informaciones: Secretaria del Centro, por Telf.: 218853680 o por geral@juventudedagaliza.com

[POR]
Biblioteca Manuel Boullosa

Propõe-se fomentar um estudo integrado sobre as imagens que se vão produzindo, com recurso aos percursos da História da Arte.

Início a 7 de Outubro e final a 29 de Junho de 2020

Mais informações: Secretaria do Centro, pelo Telf.: 218853680 ou pelo geral@juventudedagaliza.com