...

Xunta de Galicia Rede de Bibliotecas de Galicia Arquivo da Emigración Galega Turgalicia Galicia Aberta

Programa 2019

Programa 2018

Programa 2017

Programa 2016

Programa 2015

Programa 2014

Programa 2013

Programa 2012

Programa 2011

Programa 2010

Programa 2009

Programa 2008

Agenda cultural do Instituto Cervantes de Lisboa

Cultura galega no Centro de Lisboa

Restaurante Galego

Reservas: 21 882 13 92

Biblioteca do Centro

Mais de 9.000 exemplares, entre libros, audios e audiovisuais, alén das Publicacións periódicas.
Programa de actividades Decembro

Sábado, 14 de Decembro polas 16:00

Salón Leocadia Boullosa da
Xuventude de Galicia – Centro Galego de Lisboa

7 Colinas - Smartphone - Smartphoto

Exposición virtual ”7 Colinas Samart Phone – Smart Photo”

[GAL]
Nun contexto de presenza constante e permanente dos smartphones nas nosas vidas e a súa (recien adquirida) vocación fotográfica, cada vez máis sofisticada e especializada, fixo todo o sentido lanzar este desafio, nunha vertente lúdica, mais também estimulante, no que se refire ás competencias fotográficas dos participantes no domínio dos aparatos utilizados.

A participacióm nesta iniciativa foi aberta a tódo los interesados e con motivación!

Co obxetivo de divulgar os resultados e promover a convivencia entre os participantes, vai realizarse unha sesión pública de presentación virtual dos traballos e para a distribuir a publicación impresa contendo os mesmos.

Mais informacións: Secretaria do Centro, polo Telf.: 218853680 ou polo geral@juventudedagaliza.com

Exposición virtual ”7 Colinas Smart Phone – Smart Photo”

[ESP]
En un contexto de presencia constante y permanente de los smart phones en nuestras vidas y su (recien adquirida) vocación fotográfica, cada vez más sofisticada y especializada, hizo todo sentido lanzar este desafío, en una vertiente lúdica, pero también estimulante, en lo que se refiere a las competencias fotográficas de los participantes en el domínio de los aparatos utilizados.

La participación en esta iniciativa ha sido abierta a todos los interesados con motivación!

Con el objetivo de divulgar los resultados y fomentar la convivencia entre los participantes, se va a realizar una sesión pública de presentación virtual de los trabajos y para distribución de la publicación impresa conteniendo los mismos.

Más información: Secretaria del Centro, por Telf.: 218853680 o por geral@juventudedagaliza.com

Exposição virtual ”7 Colinas Smart Phone – Smart Photo”

[POR]
Num contexto de presença constante e permanente dos smartphones nas nossas vidas e sua (recém adquirida) vocação fotográfica, cada vez mais sofisticada e especializada, fez todo sentido lançar este desafio, numa vertente lúdica, mas também estimulante, no que se refere às competências fotográficas dos participantes no domínio dos aparelhos utilizados.

A participação nesta iniciativa foi aberta a todos os interessados com motivação!

Com o intuito de divulgar os resultados e o convívio entre os participantes, vai realizar-se uma sessão pública de apresentação virtual dos trabalhos e para distribuição da publicação impressa contendo os mesmos.

Mais informações e inscrições: Secretaria do Centro, pelo Telf.: 218853680 ou pelo geral@juventudedagaliza.com


Xoves, 5 de Decembro | 19:00

Salón Leocadia Boullosa da
Xuventude de Galicia – Centro Galego de Lisboa

Exposição de Pintura "Alucina"

Exposición individual de pintura e instalación ”ALUCINA” de Alexandra Prieto

[GAL]
ALUCINA é un convite a escoitarmos os nosos sentidos. Na superficie de cada textura, frase, brazo e personaxe, emerxe un mundo imaxinario repleto de múltiplos significados ditando as súas propias regras, transportándonos a unha viaxe ao sabor da arte.

Mais informacións: Secretaria do Centro, polo Telf.: 218853680 ou polo geral@juventudedagaliza.com

Exposición individual de pintura e instalación ”ALUCINA” de Alexandra Prieto

[ESP]
ALUCINA es una invitación a escuchar nuestros sentidos. En la superficie de cada textura, frase, brazo y personaje, emerge un mundo imaginario repleto de múltiples significados dictando sus propias reglas, transportándonos a un viaje al sabor del arte.

Más información: Secretaria del Centro, por Telf.: 218853680 o por geral@juventudedagaliza.com

Exposição individual de pintura e instalação ”ALUCINA” de Alexandra Prieto

[POR]
ALUCINA é um convite a escutarmos os nossos sentidos. Na superfície de cada textura, frase, braço e personagem, emerge um mundo imaginário repleto de múltiplos significados ditando as suas próprias regras, transportando-nos a uma viagem ao sabor da arte.

Mais informações: Secretaria do Centro, pelo Telf.: 218853680 ou pelo geral@juventudedagaliza.com


Domingo, 1 de Decembro | 21:00

São Luiz - Teatro Municipal

7 Colinas - Smartphone - Smartphoto

27ª GALA ABRAÇO

[GAL]
A Xuventude de Galicia – Centro Galego de Lisboa apoia 27ª edición da Gala da Associação Abraço coa participación da súa Escola Célia Neves, aula de MarÍa José Navarro.

Na data en que se sinala o Dia Mundial da Loita Contra a SIDA, 1 de decembro, o São Luiz volta a recibir a Gala Abraço. Unha noite pola defensa dos dereitos humanos e da igualdade, para subliñar, unha vez máis, que é na diferencia que está a riqueza.

Hai máis de unha década que o Teatro São Luiz se asocia a este espectáculo, criado en 1992 por Carlos Castro, como Gala Noite dos Travestis, unha ocasión para loitar contra estigmas, preconceitos e apoiar o traballo realizado pola Associação Abraço, que dende a sua fundación presta apoio a persoas con VIH/SIDA.

Mais informacións: Secretaria do Centro, polo Telf.: 218853680 ou polo geral@juventudedagaliza.com

[ESP]
Xuventude de Galicia – Centro Galego de Lisboa apoya la 27ª edición de la Gala de la Associação Abraço con la participación de su Escola Célia Neves, aula de MarÍa José Navarro.

En la fecha en que se conmemora el DÍa Mundial de la Lucha Contra el SIDA, 1 de Diciembre, el São Luiz vuelve a recibir la Gala Abraço. Una noche por la defensa de los derechos humanos y de la igualdad, para subrayar, una vez más, que es en la diferencia que está la riqueza.

Hace más de una década que el Teatro São Luiz se asocia a este espectáculo, creado en 1992 por Carlos Castro, como Gala Noche de los Travestis, una ocasión para luchar contra estigmas, preconceptos y apoyar el trabajo realizado por la Associação Abraço, que desde su fundación apoya a personas con VIH/SIDA.

Más información: Secretaria del Centro, por Telf.: 218853680 o por geral@juventudedagaliza.com

[POR]
A Xuventude de Galicia – Centro Galego de Lisboa apoia a 27ª edição da Gala da Associação Abraço com a participação da Escola Célia Neves, aula de Maria José Navarro.

Na data em que se assinala o Dia Mundial da Luta Contra a SIDA, 1 de Dezembro, o São Luiz volta a receber a Gala Abraço. Uma noite pela defesa dos direitos humanos e da igualdade, para sublinhar, uma vez mais, que é na diferença que está a riqueza.

Há mais de uma década que o Teatro São Luiz se associa a este espectáculo, criado em 1992 por Carlos Castro, como Gala Noite dos Travestis, uma ocasião para lutar contra estigmas, preconceitos e apoiar o trabalho realizado pela Associação Abraço, que desde a sua fundação presta apoio a pessoas com VIH/SIDA.

Mais informações: Secretaria do Centro, pelo Telf.: 218853680 ou pelo geral@juventudedagaliza.com