...

Xunta de Galicia Rede de Bibliotecas de Galicia Arquivo da Emigración Galega Turgalicia Galicia Aberta

Programa 2018

Programa 2017

Programa 2016

Programa 2015

Programa 2014

Programa 2013

Programa 2012

Programa 2011

Programa 2010

Programa 2009

Programa 2008

Agenda cultural do Instituto Cervantes de Lisboa

Cultura galega no Centro de Lisboa

Restaurante Galego

Reservas: 21 882 13 92

Biblioteca do Centro

Mais de 9.000 exemplares, entre libros, audios e audiovisuais, alén das Publicacións periódicas.
Programa de actividades Outubro

Luns 1 de outubro | 18:30

Cursos de Artes Visuais
Coordinado por: Carlos Carvalho

Cursos de Artes Visuais

[GAL]
IMAXES con IDEAS dentro...

Proponse fomentar un estudo integrado sobre as imaxes que se van producindo, con recurso ao recorrido da Historia da Arte.

Cursos de Artes Visuales

[ESP]
IMÁGENES con IDEAS dentro...

Proponse fomentar un estudo integrado sobre as imaxes que se van producindo, con recurso ao recorrido da Historia da Arte.

Cursos de Artes Visuais

[POR]
IMAGENS com IDEIAS dentro...

Propõe-se fomentar um estudo integrado sobre as imagens que se vão produzindo, com recurso aos percursos da História da Arte.

[ Mais info ]


Ata 4 de Outubro

Expo pintura Ricardo Laires

Exposición de Pintura

[GAL]
Exposición de Pintura
Ricardo Laires
Ata o 4 outubro
Máis informacións: Secretaría do Centro, polo Telf.: 218853680 ou polo geral@juventudedagaliza.com

[ESP]
Exposición de Pintura
Ricardo Laires
Hasta el 4 de octubre
Más informaciones: Secretaríadel Centro, por el Telf.: 218853680 o por el geral@juventudedagaliza.com

[POR]
Exposição de Pintura
Ricardo Laires
Até 4 de Outubro
Mais informações: Secretaria do Centro, pelo Telf.: 218853680 ou pelo geral@juventudedagaliza.com

[PDF Ricardo Laires]

Venres 12 de outubro | 18:30

Cursos de Artes Visuais
Coordinado por: Carlos Carvalho

Cursos de Artes Visuais

[GAL]
MULLERES e ARTISTAS

Esta acción formativa abordará o papel da muller no panorama artístico de unha forma envolvente, con recurso aos testemuños da Historia, das continxencias documentadas, as súas implicacións, motivacións, interdicións, consecuencias e contradicións.

Cursos de Artes Visuales

[ESP]
MUJERES y ARTISTAS

Esta acción formativa abordará el papel de la mujeres el panorama artístico de una forma integrante, con recurso a los testimonios de la historia, de las contingencias documentadas, a sus implicaciones, motivaciones, interdicciones, consecuencias y contradicciones.

Cursos de Artes Visuais

[POR]
MULHERES e ARTISTAS

Esta acção formativa abordará o papel da mulher no panorama artístico de uma forma abrangente, com recurso aos testemunhos da História, das contingências documentadas, as suas implicações, motivações, interdições, consequências e contradições.

[ Mais info ]


Curso cata de vinhos

Sábado 13 Outubro | 11h30

[GAL]
1º Curso de Iniciación à Proba de viños Ibéricos e Proba de Brancos Fronteiros de Galicia e Portugal + Sobremesa International #SherryWeek!

Lugar de encontro: Xuventude de Galicia - Centro Galego de Lisboa
Data: Sábado 13 de Outubro polas 11:30h
Duración: Aprox. 2 horas
Número de persoas: Mínimo 8 - Máximo 20

O curso inclúe unha proba dos 6 viños que se catarán e será impartido por Sara Peñas Lledó, fundadora de La Vida Ibérica. WineEducatorViniPortugalEspaña- SherryEducator (www.lavidaiberica.com)

Máis informacións e inscricións: Secretaría do Centro, poloTelef. 218853680 ou polo geral@juventudedagaliza.com

[ESP]
1er Curso de Iniciación a la Prueba de vinos Ibéricos y Prueba de Blancos Fronterizos de Galicia y Portugal + Sobremesa International #SherryWeek!

Lugar de encuentro: Xuventude de Galicia - Centro Galego de Lisboa
Fecha: Sábado 13 de Octubre por las 11:30 h
Duración: Aprox. 2 horas
Número de personas: Mínimo 8 - Máximo 20

El curso incluye una prueba de los 6 vinos que se catarán y será impartido por Sara Peñas Lledó, fundadora de Lana Vida Ibérica. WineEducatorViniPortugalEspaña- SherryEducator (www.lavidaiberica.com)

Más informaciones e inscripciones: Secretaría del Centro, por el Telef. 218853680 o por el geral@juventudedagaliza.com

[POR]
1º Curso de Iniciação à Prova de vinhos Ibéricos e Prova de Brancos Fronteiros da Galiza e Portugal + Sobremesa International #SherryWeek!

Lugar de encontro: Xuventude de Galicia - Centro Galego de Lisboa
Data: Sábado 13 de Outubro pelas 11:30h
Duração: Aprox. 2 horas
Número de pessoas: Mínimo 8 - Máximo 20

O curso inclui uma prova dos 6 vinhos que se degustarão e será ministrado por Sara Peñas Lledó, fundadora de La Vida Ibérica. WineEducatorViniPortugal Espanha- SherryEducator (www.lavidaiberica.com)

Mais informações e inscrições: Secretaria do Centro, peloTelef. 218853680 ou pelo geral@juventudedagaliza.com

Bodegas galegas colaboradoras:

Selección vinos verdes portugueses:

SOBREMESA: Jerez de postre


Sábado 13 Outubro | 13h00

Restaurante Alvaro Cunqueiro

Restaurante Galego de Lisboa - Callos

[GAL] No vindeiro sábado 13 de Outubro
"Sábados Gastronómicos"
Este sábado: Codillo
A cada quince días, un prato galego diferente.
Fai a túa reserva ata as 14h do venres 12 polo teléfono 218821392.
¡Ata sábado!


[ESP] El próximo sábado 13 de Octubre
"Sábados Gastronómicos"
Este sábado: Codillo
Cada quince días, un plato gallego diferente.
Haz tu reserva hasta las 14h del viernes 12 por el teléfono 218821392.
¡Hasta sábado!


[POR] No próximo Sábado 13 de Outubro
"Sábados Gastronómicos"
Este Sábado: "Codillo"
Cada quinze dias, um prato galego diferente.
Faça a sua reserva até às 14h de Sexta-feira 12 pelo telefone 218821392.
Até Sábado!


Venres, 19 de Outubro

Inauguración - para o proxecto do fortalecemento dos vínculos coa lusofonia- das exposicións itinerantes:

Casa dos Açores, 18:00 h
“56 Páxinas das Nosas Letras”do Parlamento De Galicia

e

Xuventude de Galicia – Centro Galego de Lisboa, 19:30 h
“Silencio e Ser” da Asamblea das Illas Azores

Lisboa 19/10/2018 al 21/11/2018


Sábado 27 Outubro | 13h00

Callos no restaurante do Centro Galego de Lisboa

Sábados Gastronómicos

Restaurante Alvaro Cunqueiro

[GAL] "Sábado Gastronómico"
Este sábado: “Callos” Fai a túa reserva ata as 14h do venres 26 polo teléfono 218821392. ¡Ata sábado!

[ESP] "Sábado Gastronómico"
Este sábado: “Callos” Haz tu reserva hasta las 14h delviernes 26 por el teléfono 218821392.
¡Hasta el sábado!

[POR] "Sábado Gastronómico"
"Callos" Faça a sua reserva até às 14h de Sexta-feira 26 pelo telefone 218821392.


Sábado 27 Outubro | 13h00

Curtas

Sábados Gastronómicos

Restaurante Alvaro Cunqueiro

[GAL] Proxección de curtametraxes gañadoras do Festival de Cans e debate co director do festival, Alfonso Pato.
Máis informacións:
Secretaría do Centro, polo Telef. 218853680 ou polo geral@juventudedagaliza.com

[ESP] Proyección de cortometrajes ganadores del Festival de Cans, seguido de debate con el director del festival, Alfonso Pato.
Más informaciones:
Secretaría del Centro, por el Telef. 218853680 o por el geral@juventudedagaliza.com

[POR] Projecção de curta-metragens ganhadoras do Festival de Cans e debate com o director do festival, Alfonso Pato.
Mais informações: Secretaria do Centro, pelo Telef. 218853680 ou pelo geral@juventudedagaliza.com

[ Mais información ]